Önemli Bilgiler

Kobalt kullanımı hakkında hatırlatma

At ve tavşan haricindeki monogastrik hayvanlar (kanatlı hayvanlar dahil) kobalt kullanarak B12 vitamini sentezleyebilme yeteneğine sahip olmadıklarından bu türlerin beslenmesinde dışarıdan kobalt takviyesine gerek bulunmamaktadır. Bunun yerine bu türlerde B12 vitamini ihtiyaçları tamamen dışarıdan karşılanmak zorundadır. Bu sebeple kobalt kullanımı kanatlı rasyonlarından tamamen çıkarılmıştır.

FEEDAP PANEL sonucuna göre ruminantlar, atlar ve tavşanlarda potansiyel kobalt takviyesi devam ettirilmelidir. Buna ilişkin olarak, yem maddelerinde toplam miktarı 0,5 mg Co/kg KM konsantrasyonu göz önünde bulundurularak 0,3 mg Co/kg KM miktarını geçmeyecek ve toplamda 1 mg Co/kg toplam yem miktarında kobalt takviyesi, balıklarda ise balık unu içerisinde yüksek miktarda bulunan Co miktarları göz önünde bulundurularak 2 mg/kg toplam yem miktarını geçmeyecek şekilde Co takviyesi yapmak uygun görülmektedir.

(EFSA Journal. Scientific Opinion on the use of cobalt compounds as additives in animal nutrition. EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP). 2009;7(12):1383, 16-17.)